GDPR

25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag i kraft i hela EU som Ni antagligen känner till och den kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av detta vill vi informera Er, som kund/samarbetspartner till oss, att vissa personuppgifter relaterade till Ert företag, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och i vissa fall personnummer finns lagrade i våra system. När vi kontaktar dig så vänder vi oss till dig i din yrkesroll. All information som vi behandlar är kopplad till ditt arbete eller din produkt från oss. Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv eller att vi utifrån din yrkesroll bedömer att du är en potentiell framtida kund till oss

Att uppgifterna finns lagrade är för att vi skall kunna bibehålla vår affärsförbindelse med Er på ett effektivt sätt vilket omfattar utbyte och utskick av era produkter samt informations och nyhetsbrev med oregelbundna mellanrum. Då vi även hyr ut system som kräver att elektroniska journaler och transaktioner sparas sparar vi även en backup av de journaler som ni som kund kan komma att behöva vid en kontroll från berörd myndighet.

Berättigat intresse för båda parter

Vi har gjort en s.k. intresseavvägning och därvid kommit till slutsatsen att den av oss gjorda lagring av ovan nämnda uppgifter har ett berättigat intresse för båda parter och därmed inte kräver något explicit samtycke från er.

Hör gärna av Er!

Delar Ni inte vår uppfattning beträffande lagrade uppgifterna hos oss eller om Ni vill veta exakt vilka uppgifter vi har lagrade om just Er är Ni självfallet välkomna att höra av Er till oss på via telefon 0411-55 97 47 eller direkt till någon av våra medarbetare.